Vícedruhové záznamy

Vícedruhové záznamy na VŠE

VŠE disponuje 6 zařízeními pro vícedruhový záznam Mediasite výuky či jiných akcí.

K čemu slouží Mediasite

Zařízení Mediasite umožňuje online přenos výuky a umístění záznamu v katalogu (archívu, knihovně) záznamů.
Zařízení Mediasite zaznamenává tři složky přednášky:

 • video
 • záznam pracovní plochy počítače, tj. většinou snímků z promítané prezentace
 • zvuk

Složky záznamu jsou prezentovány synchronizovaně, tj. uživatel vidí současně videozáznam dění v učebně, aktuální snímek promítané prezentace (či stav pracovní plochy počítače) a slyší zvuk.

Kde jsou zařízení umístěna a kde je možné zaznamenávat

Jedno zařízení je stabilně umístěné ve Vencovského aule. Další dvě zařízení jsou mobilní a jsou umístěna v audiovizuálním oddělení výpočetního centra.

Zaznamenávat je možné v jakékoliv místnosti v areálu VŠE na Žižkově. Nejjednodušší záznam je ve Vencovského aule (kapacita 420 míst), kde je stabilně umístěné zařízení. Relativně jednoduchý záznam je na učebnách, kde jsou umístěné kamery:

 • RB 101 (kapacita 352 míst)
 • NB C (kapacita 200 míst)
 • NB D (kapacita 200 míst)
 • RB 212 (kapacita 119 míst)
 • RB 211 (kapacita 98 míst)
 • SB 305 (kapacita 42 míst)
 • SB 306 (kapacita 42 míst)
 • SB 307 (kapacit 24 míst)
 • SB 308 (kapacit 39 míst)
 • SB 309 (kapacita 90 míst)
 • NB 474 (kapacita 25 míst)

Na tomto webu jsou uvedeny informace k multimediálním vícedruhovým záznamům pořízeným mobilním zařízením Mediasite ML440.

Záznamy jsou rozděleny do katalogů. Všechny záznamy patří do Katalogu VŠE dostupného na adrese http://mediasite.vse.cz. Dílčí katalogy obsahují záznamy vymezené tématicky a také formou zobrazení záznamů. V centrálním katalogu jsou záznamy uváděny včetně stručné anotace s fotografií přednášejícího, v dílčích katalozích může být využito jiné zobrazení: každý záznam na jediném řádku nebo každý záznam zastoupen úvodním záběrem.