VS 2MI

Základní informace

 • VS je určena studentům se zájmem o využití programů na osobních počítačích. Nepředpokládají se výchozí znalosti či dovednosti, předpokládá se však zájem o problematiku a chuť do studia. Časová náročnost předmětů ve VS je spíše nadprůměrná. Vyžadováno je průběžné studium, vypracování „domácích“ úkolů k procvičení probírané tématiky. Ve všech předmětech studenti zpracovávají seminární práci, kterou obhajují formou krátké malé obhajoby na cvičeních a formou velké obhajoby ve zkouškovém období.
 • Všechny předměty VS jsou pokryty účelovou literaturou. Literatura předmětů Manažerská informatika je napsaná stejným stylem na společné případové studii fiktivní firmy Encián. Všechny předměty jsou zaznamenány formou vícedruhových záznamů (http://mediasite.vse.cz​), aby student mohl absolvovat výuku, na níž chyběl, aby se mohl vrátit k náročnějším tématům, aby mohl výuku projít před testy či státními zkouškami.
 • Absolvent specializace má znalosti a dovednosti, které mu umožní získat certifikát ECDL. Katedra zprostředkovává testování studentů v testovacím středisku nedaleko školy.
 • Další podrobnosti na účelovém webu: https://kubalektomas.wixsite.com/min-vse

Předměty vedlejší specializace

Proč studovat vedlejší specializaci

 1. Výuka aplikace software, který se využívá ve firmách, kde již pracujete nebo budete pracovat.

 2. Široký přehled o aplikačním software. Ajťáci ve firmě Vás neobalamutí.

 3. Málo teorie, maximum praktických dovedností.

 4. Pro všechny předměty společná případová studie z fiktivní firmy Encián.

 5. Účelově připravené učební texty přesně dle osnovy výuky bezplatně k dispozici v elektronické formě.

 6. Moderní prostředky výuky: interaktivní tabule, e-learning (prezentace, výuková videa).

 7. Záznamy výuky (obě plochy, zvuk, video), které je možné v případě nepřítomnosti, opakování před testem, před státní zkouškou prohlížet.

 8. Vedlejší specializaci je možné zvládnout v jednom semestru.

 9. Výuka probíhá převážně v ranních hodinách. Je tedy možné souběžně plnit povinnosti v zaměstnání.

 10. Průběžné vyžadování dílčích bodovaných aktivit (domácí úkoly, testy, seminární práce), závěrečné hodnocení bez stresu.

 11. Dlouholeté zkušenosti vyučujících z výuky aplikací ve škole i na školeních v praxi.

 12. Možnost získání certifikátu ECDL za finančně zvýhodněných podmínek.

 13. Spolupráce s neziskovými organizacemi. Tvorba seminárních prací přímo ve firmách.

 14. Uplatnění absolventů vedlejší specializace i ve firmách, které konzultují a školí software.

Reference

Vedlejší specializace 2MI obsahující předměty MIN1, MIN2, MIN3, MIN4 a MIN5 byla na VŠE tím nejlepším, co jsem si mohla vybrat.

V rámci předmětů MIN1 a MIN3 se student naučí perfektně pracovat s kancelářskými programy (Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook), které v budoucnu bude potřebovat každý den. Předmět MIN2 zahrnuje výuku programu SharePoint, na kterém je založen intranet a spolupráce mnoha společností, a OneDrive for business, díky kterému se student naučí efektivně pracovat (např. bude umět upravovat dokument z více zařízení, v rámci skupiny bez duplikovaných verzí, a to i přesto, že není online). V MIN4 se student naučí vytvářet schémata a vizualizovat data ve Visiu a také plánovat rozsáhlé projekty v programu Project. MIN5 soustředící se na aplikaci Access, byl nejtěžším a zároveň pro mě nejzajímavějším předmětem. V rámci tohoto předmětu studenti pochopí, jakým způsobem pracovat s velkým množstvím dat, jak je propojovat a také vyhledávat. Na konci semestru si každý mimo jiné vytvoří svou vlastní databázi v rámci seminární práce.

Tato vedlejší specializace přináší mnoho praktických dovedností, nejedná se o nezáživnou a nudnou teorii. Kromě praktických znalostí může student získat i certifikát ECDL (za finančně zvýhodněných podmínek).

Výhodou také je, že veškeré funkcionality si mohou studenti vyzkoušet už během hodiny. Pokud by někdo nebyl přítomen, anebo pro něj nějaká látka byla složitější, k dispozici má skripta a videonahrávky z každé hodiny.

Pokud se chcete na VŠE naučit opravdu něco praktického a baví vás práce na počítači, je 2MI tou nejlepší vedlejší specializací pro vás.

Adéla Hleděncová

Ing. Adéla Hleděncová absolvovala VŠE v roce 2017. Znalosti z vedlejší specializace využívá jako konzultantka firmy Manica (https://manica.cz/). Se svým týmem pomáhám zákazníkům najít řešení v oblasti intranetu. Poskytuje také zákazníkům školení. V Manice působí jako konzultantka také Ing. Anna Procházková, absolventka vedlejší specializace, která úspěšně ukončila VŠE v roce 2015. Ve firmě Manica část studentů vedlejší specializace zpracovává diplomovou práci a pro nejlepší se otevírá možnost působení v této konzultantské firmě (https://manica.cz/kariera/).

Další informace

Veřejný web obsahuje základní informace. Podrobnosti jsou uvedeny v intranetu dostupném všem uživatelům VŠE po přihlášení uživatelským jménem (včetně @vse.cz) a heslem dle InSIS.