Dveřní čtečky

Čtečky umístěné na vybraných místech VŠE lze využít:

 • k zápisu docházky v InSIS
 • k regulaci přístupu do místností či učitelských kateder

Zápis docházky v InSIS s využitím čteček

Kdy se automaticky zapíše studentovi docházka do InSIS:

 • Lze využít čtečku u vchodu do učebny nebo čtečku učitelské katedry (pokud není k dispozici čtečka u vchodu do učebny).
 • Student „pípne“ v intervalu 15 minut před začátkem výuky – 15 minut po začátku výuky.
 • V InSIS je u docházky ponechán režim Vkládat automaticky, tj. nikoliv Vkládat pouze manuálně.
 • Čtečky nejsou funkční ve 4. patře NB.

Je možné kombinovat automatický záznam docházky s ručním. Je tak možné ručně vložit studentům, kteří si zapomněli identifikační kartu nebo přišli později.

Druhy čteček z pohledu automatického záznamu docházky:

 • čtečky, u nichž je nastaveno oprávnění studenta ke vstupu, např. rekonstruované učebny v 3. patře SB,
 • čtečky, které neumožňují studentovi vstup, např. počítačové učebny,
 • čtečky v učitelských katedrách, které neumožňují studentovi otevření katedry, např. NB A – C, Likešova aula, Vencovského aula

Regulace přístupu s využitím čteček

Dveřní přístupový systém umožňuje vstup do místnosti s využitím čipové identifikační karty.
Nastavení přístupu provádí administrátor místnosti v InSIS:

 • Technologie a jejich správa, Přístupový systém, Povolení přístupů

Přístup lze nastavit:

 • s omezeným termínem platnosti
 • pro jednotlivce či skupiny (pomocí tzv. kvalifikátoru InSIS)
 • pro vyučující či studenty s rozvrhem v učebně

Administrátor bodu (místnosti) může dohledat historii průchodů:

 • Technologie a jejich správa, Přístupový systém, Historie průchodů

Každý uživatel si může ověřit svá data:

 • Technologie a jejich správa, Přístupový systém, Povolené body
 • Technologie a jejich správa, Přístupový systém, Moje průchody

Dveřní systém může pracovat v různých režimech:

 • [1] po identifikaci kartou se odemknou dveře na omezenou dobu
 • [2] po identifikaci kartou se dveře trvale odemknou (zelená signalizace), při další identifikaci se dveře trvale zamknou (červená signalizace), je možné nastavit automatické uzamčení ve stanovený čas (např. v 17 h)

Místnosti, v nichž je dveřní přístupový systém mj. využit:

 • učebny
  • SB 302, 303, 304, 305, 305A, 306, 307 (U3V), 308 [1]
   zasedací místnosti
  • NB 244 velká zasedací místnost FMV [2]
  • NB 255 malá zasedací místnost FMV [2]
 • kanceláře
  • NB 10 sekretariát U3V [2]
  • NB 219 místnost doktorandů KMO [2]
  • NB 225 místnost doktorandů KPEP [2]
  • NB 251 sekretariát KOPKK [2]
  • NB 391 sekretariát KAJ [2]

Místnosti, kde se uvažovalo na FMV o instalaci dveřního přístupového systému

 • kanceláře
  • NB 260 místnost doktorandů KPOL
  • NB 271 místnost doktorandů SMSJM
  • NB 272 sekretariát SMSJM
  • NB 280A sekretariát KROJ
  • NB 395 sekretariát KNJ

Příklady aplikací nastavení přístupových práv:

 • NB 251: vstup PVS katedry
 • SB 302: vstup všech učitelů a studentů
 • SB 307: vstup učitelů dle rozvrhu hodin a studentů U3V

Řešené problémy

Pokud uživatel má přístup na místnost a nemůže odemknout dveře, je vhodné v InSIS ověřit platnost jeho identifikační karty:

 • Portál veřejných informací, Další informace o VŠE
 • Informace o VŠE, Ověření platnosti identifikačních karet